O FUNDACJI

Celem Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Przemyśla i regionu,  inicjowanie procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

 

Data wpisu do KRS: 7.08.2013r,   NR:0000472726

Fundatorzy:

• Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

• Order of Code Sp. z o.o.

• Pracownia Fajek Mr Bróg,

• Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A

• Kancelaria Radcy Prawnego  Marta Witowska

 

Zarząd:

Renata Stefaniak – Prezes Zarządu