KURS: Neurodydaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą - ostatnie miejsca

Zapraszamy do udziału w Kursie doskonalącym adresowanym w szczególności do osób pracujących z dziećmi od przedszkola a także młodzieżą w wieku szkolnym - ostatnie miejsca!!

Kurs trwa 40 godzin -  rozpoczynamy 16 kwietnia 2016 r !!

Więcej informacji:

Neurodydaktyka w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Neurodydaktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Formularz zgłoszeniowy: pobierz