ZAPRASZAMY NA OTWARTE SZKOLENIA 2016

UWAGA !!  Zmiana Terminu!!

Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Ochrona Danych Osobowych - odbędzie się w dniu 14 października od godziny 8.00

 

Zapraszamy na szkolenia we wrześniu i początkiem października:

  1. Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Ochrona Danych Osobowych.
  2. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r.
  3. BHP. Procedura postępowania przy wypadkach przy pracy, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
  4. Zarządzanie projektem finansowanym ze środków UE w perspektywie 2014 -2020
  5. Odpowiedzialność Cywilna Przedsiębiorstwa (Podmiotu)
  6. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w 2016r.

 

Więcej informacji:

Szkolenia otwarte 2016