Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników przedsiębiorstw

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” była jednym z organizatorów kompleksowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Celem szkolenia było przede wszystkim zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej wartości życia, potrzeby niesienia pomocy innym, a także kwestii poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Uczestnicy szkolenia, którzy poznali techniki udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego rozpoznawania stanów zagrażających życiu, otrzymali zaświadczenia kwalifikacyjne, a także materiały szkoleniowe. Podczas 16 godzinnych zajęć teoretycznych i praktycznych, uczestnicy poznali procedurę ratowniczą, jaką należy zastosować po wypadku w miejscu pracy, a która może uratować komuś życie.

Znajomość zasad pierwszej pomocy jest warunkowana przez Kodeks Pracy. Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie odbywało się w dwóch terminach, tj. 18-19 października oraz 13-14 grudnia 2014 roku w Przemyślu.

Galeria zdjęć: 
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy