Podpisanie Porozumienia "PRZEMYSKI KLASTER TURYSTYCZNY" już 21 stycznia 2016 r.

Misją  Przemyskiego Klastra Turystycznego

 jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych zainteresowanych podmiotów  w celu skutecznego i efektywnego zwiększenia  atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu oraz podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności członków Klastra

Powstający  Klaster   ma być świadomym i dobrowolnym  partnerstwem  podmiotów  działających w branży turystycznej lub zainteresowanych współpracą w tym zakresie.

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach  „Przemyskiego  Klastra Turystycznego”  informujemy,  że uroczyste podpisanie  Porozumienia,  będzie miało miejsce  21 stycznia 2016r. o godzinie 13.30 r w sali narad Urzędu Miasta  Przemyśl - ustalono już Program spotkania.

W tym dniu zostanie też zatwierdzony Regulamin Klastra, podjęte pierwsze ważne uchwały oraz wybrana pierwsza Rada Klastra.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów wypracowanych  przez Grupę Roboczą : Porozumienie w sprawie powołania KlastraRegulamin Klastra

Aby  zostać Członkiem Założycielem Klastra  należy do dnia 19 stycznia 2016 r przesłać do Fundacji „Perła Galicji”   Deklarację  przystąpienia do Klastra – dotyczy podmiotów, które jeszcze tego nie uczyniły. 

Wszystkich Członków Założycieli Klastra prosimy o przesłanie do dnia 19 stycznia  2016 r  danych  podmiotu, zgodnych z dokumentem rejestrowym,  celem   wpisania ich do treści porozumienia – jest to warunek konieczny  do zostania Stroną porozumienia  : formularz danych

Lista Członków Założycieli zostanie udostępniona w dniu 20  stycznia 2016 r.  po  uzyskaniu  wszystkich potrzebnych danych..