PRZEMYSKI KLASTER TURYSTYCZNY
dziękuje za możliwość miło spędzonego popołudnia i małą lekcję patriotyzmu dla "Zakochanych w Przemyślu"
w szczególności:
Prezydentowi Miasta Przemyśla za patronat nad przedsięwzięciem,
tygodnikowi Życie Podkarpackie za patronat medialny,
instytucjom i mieszkańcom Miasta za serduszka i wyznania dla Przemyśla
i naszym członkom, bez których byłby to zwykły szary dzień.

Kategoria: 

                 

         Program  imprezy   14 lutego 2016 r.

            Zakochani w Przemyślu

 

 

14.00 – 16.00 – Budynek główny Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej:

 •   Walentynki dla Singli – romantyczny seans filmowy z nieznajomym/nieznajomą a do tego: fotograficzny konkurs z nagrodami.

16.00 – 18.00 – Kościół Ojców Franciszkanów, Przemyskie Podziemia:

 • Opowieści przewodnika o patronie zakochanych i jego relikwiach przy ołtarzu św. Walentego - co 10 minut w Kościele Ojców Franciszkanów.
 • Darmowe wejścia - co godzinę - do Przemyskich Podziemi dla posiadaczy wejściówek odebranych wcześniej w Centrum Informacji Turystycznej.

16.00 – 19.00 – Rynek Starego Miasta:

 • Tor do zjazdów na workach z sianem !
 • Zabawy i konkursy z nagrodami dla zakochanych i singli, do wygrania między innymi: kolacje dla dwojga, noclegi w hotelach, słowniki języków obcych, upominki i słodkości.
 • Walentynkowa poczta – zakochani wysyłają walentynki balonem, a także zawieszają je na drzewie, Łowy Artemidy – polowanie na miłość z łukiem Amora, „selfie od serca” – wspólne zdjęcia przy wielkim sercu, Speak softly – publiczne wyznania miłości i wiele innych atrakcji.
 • Stworzone z sercem – ręcznie robione wyroby cukiernicze i ceramiczne dla zakochanych.
 • Dla dzieci – bezpłatna bawialnia w Klubie Niedźwiadek.
 • Muzyka non stop oraz wizualizacje na ścianie Urzędu Miejskiego.
 • Niespodzianki !

17.00 i 20.00 – Kino Centrum:

 • Promocyjne seanse filmowe z poczęstunkiem.

19.00 – 21.00 – Rynek Starego Miasta

 • Namiot dyskotekowy (ALTERNATYWA i DJ JORDAN).

20.00 – Dyskoteka z DJ JORDAN w barze Secesja CK Monarchia

Na dowody miłości czeka też nasze wspaniałe miasto Przemyśl !!!

Wszyscy, którym to miasto jest bliskie, zarówno firmy, instytucje, organizacje, jak i osoby prywatne mogą składać dowody swojej sympatii w postaci czerwonych serduszek z podpisami (logiem, nazwą, imieniem itp.), które zostaną zawieszone na drzewach przemyskiego Rynku. Serduszka należy przynieść do soboty 13-lutego do Punktu Informacji Turystycznej lub restauracji Niedźwiadek (Rynek w Przemyślu)

 

Kategoria: 

21.01.2016 r. na  przemyskim Rynku  39 Członków Założycieli uroczyście  podpisało

Porozumienie  o utworzeniu  Przemyskiego Klastra Turystycznego.

informacje: przemysl.pl,  Radio Rzeszów

Rozpoczynamy wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki w Przemyślu i okolicy !!

Kategoria: 

Informujemy, że Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” we współpracy
z Państwową Szkołą Wschodnioeuropejską rozpoczęła rekrutację na studia podyplomowe:

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ !!!

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ edycja 12

DORADZTWO ZAWODOWE - edycja 4

ASYSTENT RODZINY - edycja 2

Pracownicy firm i instytucji posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Więcej informacji w zakładce studia podyplomowe.

 

Kategoria: 

Misją  Przemyskiego Klastra Turystycznego

 jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych zainteresowanych podmiotów  w celu skutecznego i efektywnego zwiększenia  atrakcyjności turystycznej Przemyśla i regionu oraz podnoszenie innowacyjności  i konkurencyjności członków Klastra

Powstający  Klaster   ma być świadomym i dobrowolnym  partnerstwem  podmiotów  działających w branży turystycznej lub zainteresowanych współpracą w tym zakresie.

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach  „Przemyskiego  Klastra Turystycznego”  informujemy,  że uroczyste podpisanie  Porozumienia,  będzie miało miejsce  21 stycznia 2016r. o godzinie 13.30 r w sali narad Urzędu Miasta  Przemyśl - ustalono już Program spotkania.

W tym dniu zostanie też zatwierdzony Regulamin Klastra, podjęte pierwsze ważne uchwały oraz wybrana pierwsza Rada Klastra.

Kategoria: 

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu   Order of Code  z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

Organizatorami Konkursu „Order of Code” są: Order of Code sp. z o.o., Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz II LO im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

Kategoria: 

W dniu 7 stycznia odbyło się spotkanie inicjujące Podkarpacki Klaster Turystyczny, uczestniczyło w nim 36 osób reprezentujących różne podmioty branży turystycznej  i inne zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju atrakcyjności turystycznej Przemyśla i okolic.

Tak duże zainteresowanie jest dowodem świadomości potrzeby integracji i współpracy w branży, daje spore nadzieje na skuteczne działania.

Kategoria: 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniu branży turystycznej w Urzędzie Miasta Przemyśla w dniu 10 grudnia 2015 r,  Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” podejmuje inicjatywę koordynacji współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju turystyki  w Przemyślu  w ramach klastra.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie inicjujące

PRZEMYSKI KLASTER TURYSTYCZNY

w dniu 7 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 w sali Urzędu Miasta Przemyśla (1piętro)

Kategoria: 

Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie z EFS
w ramach RPO WP w perspektywie 2014-2020
.

Cel: podniesienie wiedzy i  umiejętności pozyskiwania środków UE na realizację  projektów finansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020  na Podkarpaciu

Adresaci : Osoby zainteresowane  przygotowaniem dobrego  projektu finansowanego z EFS, zgodnie z wymaganiami w aktualnej perspektywie finansowej oraz wypełnieniem wniosku w  generatorze obowiązującym na Podkarpaciu

Program

Kategoria: