Zapraszamy na szkolenie

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY NORM ŻYWIENIA   DZIECI I MŁODZIEŻY  ZGODNIE  Z NOWELIZACJĄ USTAWY  O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z normami żywienia oraz z zaleceniami żywieniowymi. Nauka układania prawidłowych jadłospisów z zastosowaniem zdrowych dodatków do żywności i pożądanych metod obróbki cieplnej.

DO  KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE

Szkolenie adresowane   jest do osób odpowiedzialnych za planowanie żywienia w zakładach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży tj. stołówki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1.Normy żywienia dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży według najnowszych wytycznych.

2.Produkty zalecane i niewskazane w jadłospisach dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym (zgodnie z nowymi wymogami ustawy)

3.Zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych.

4.Wskazanie produktów wzmacniających naturalny smak potraw – zioła, naturalne przyprawy.

5.Zajęcia warsztatowe z układania jadłospisów

Ponadto po zakończonym szkoleniu oferujemy możliwość weryfikacji jadłospisów nadesłanych drogą mailową na adres biuro@perlagalicji.pl  (korekta błędów popełnianych podczas układania jadłospisów)

PROWADZĄCY:

mgr inż. Małgorzata Grońska - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu specjalność: „Żywienie Człowieka”. Specjalista z dziedziny technologii żywności, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu Wykładowca, nauczyciel z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu racjonalnego żywienia człowieka.

Informacje organizacyjne:

Koszt szkolenia: 190 zł / osoba (cena zawiera:  udział w szkoleniu, materiały, barek kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

i przesłanie na adres Fundacji (mailowy lub pocztowy)

oraz uiszczenie opłaty za szkolenie na konto bankowe:   58 2130 0004 2001 0644 7676 0001

- w tytule przelewu  prosze podanić  nazwiska uczestnika szkolenia

lub w Sekretariacie Fundacji do dnia 7 października 2015r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przesłania zgłoszenia.

Termin szkolenia: 10 października 2015r. godz. 10.00 - 15.00

Miejsce:  Przemyśl,  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,  ul. Tymona Terleckiego 2 (I piętro)

KONTAKT:

tel. 607202 940
e- mail: biuro@perlagalicji.pl

• w Przemyślu Sekretariat Fundacji, ul. T. Terleckiego 2,  I piętro, pokój 110  w godz: 9.00 –13.00