W ramach Programu SALON NGO współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. 

Oferujemy:

- wsparcie przy planowaniu działalności (warsztaty strategiczne, opracowanie strategii, źródła finansowania itp),

- konsultacje przygotowywanych projektów, 

- kontakt do  partnerów w Polsce i innych krajach, w szczególności polecamy organizacje polonijne,  z którymi można się porozumiewać  w języku polskim,

- pomoc przy realizacji i rozliczeniu wdrażanych projektów, 

- pomoc przy pozyskaniu wkładu własnego do projektu,

-pomoc w pozyskaniu wolontariuszy,

Kategoria: