Szanowni Państwo,

Wychodząc  naprzeciw potrzebom jakie niosą współczesne  wyzwania przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych adresowanych w szczególności do  pracowników administracji publicznej, przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.  Nasza oferta daje możliwość podniesienia kwalifikacji blisko i najtaniej, gwarantując jednocześnie jakość na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie kadry najlepszych wykładowców, praktyków z całej Polski oraz dużą ilość zajęć praktycznych w formie warsztatowej.

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
zapraszają na 

STUDIA PODYPLOMOWE 

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ - NOWOŚĆ !!!
program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ -edycja12
program dostosowany do aktualnej perspektywy finansowej 2014 - 2020

DORADZTWO ZAWODOWE - edycja 4
patronat Narodowego Forum Doradztwa Kariery

ASYSTENT RODZINY - edycja 2

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Pracownicy firm i instytucji posiadają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kształcenia w Powiatowym Urzędzie Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia  oferta specjalna.

KURS: ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ
(realizujący w całości program Studiów Podyplomowych)

REKRUTACJA TRWA DO 31 marca 2017 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: 8 kwietnia 2017 r.

KONTAKT:

tel. , 501 245 913, 607 202 940
e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

w Przemyślu Sekretariat Studiów Podyplomowych, ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110  w godz: 9.00 –13.00

w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, ul. Cerkiewna 3, pokój 4, w godz. 8.00-15.00

Informacja dodatkowa:

 

Kategoria: 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

ASYSTENT RODZINY

Autor:  dr Sławomir Solecki

Konsultacja:  dr hab. Izabela Krasiejko, dr hab. Anna Kanios, mgr Irena Marszałek

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe doskonalące dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną, posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

Kategoria: 

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI  EKONOMII  SPOŁECZNEJ

Autorzy programu:
dr Sławomir Solecki, mgr Małgorzata Wałczyńska, mgr Zbigniew Hanas

Konsultacja:
mgr Justyna Bartosiewicz, mgr Andrzej Zbroja, mgr Mariusz Andrukiewicz

TYP STUDIÓW:
Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej, posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

Kategoria: 

STUDIA PODYPLOMOWE:

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Autor programu: mgr Renata Stefaniak

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW  jest zapoznanie słuchaczy z funduszami europejskimi oraz przygotowanie do ich pozyskiwania poprzez skuteczne  zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zapoznanie z praktycznymi  aspektami wykorzystania środków unijnych oraz innych donatorów.

Kategoria: 

STUDIA PODYPLOMOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

-STUDIA DWUSEMESTRALNE (doskonalące)

-STUDIA TRZYSEMESTRALNE DLA NAUCZYCIELI  (kwalifikacyjne )

Autor programu: dr Sławomir Solecki

TYP STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackich, inżynierskich)

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

Kategoria: