Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rozwoju przedsiębiorstw we współpracy z różnymi podmiotami w perspektywie finansowej 2014-2020.

Termin spotkania:  29.10.2015 r.,  godz.12.00

Miejsce spotkania; Kolegium Techniczne PWSW w Przemyślu,

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

 

Program  spotkania: